Klimatilpasningsdagene 2018
Praktiske løsninger for disponering av overvann
September 12 - 13, 2018  ·  Clarion Hotel Air


Færder fyr. Foto: Christen Ræstad

Onsdag 12. september og torsdag 13. september arrangerer Storm Aqua AS «Klimatilpasningsdagene 2018» i fremtidsrettede fasiliteter på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola. Konferansen arrangeres i samspill med Klima 2050.

Vi fortsetter vårt fokus på praktiske løsninger for disponering av overvann. Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i en helhetlig tilnærming og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannshåndtering. Vårt mål er derfor å samle deltakere fra alle disipliner og bidra til at deltakerne øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger, utveksler erfaringer og snakker med nye kontakter. Vi ønsker at alle skal kunne ta lærdom med seg hjem som de kan anvende i sitt daglige arbeid.

Hovedmålgruppene for Klimatilpasningsdagene er:

 •          Landskapsarkitekter
 •          Rådgivende ingeniører
 •          Utbyggere
 •          Kommuner, spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift
 •          Utførende entreprenører og landskapsgartnere
 •          Leverandører av løsninger til disponering av overvann
 •          Representanter fra forskning, utvikling og undervisning

Vi har til daglig bred kontakt med representanter for disse hovedmålgruppene og det gir oss mulighet til å identifisere relevante problemstillinger. I tillegg har vi fått mange mange konstruktive tilbakemeldinger fra de 120 deltakerne på konferanse i 2016 og de 150 deltakerne på konferansen i 2017. Sammen med vårt tette samarbeid med Klima 2050 gir dette oss et godt utgangspunkt til å kunne sette sammen et nyttig og interessant program for den tredje konferansen.

Programmet består av syv tematiske moduler. Vårt ønske er å skape et bredt engasjement og å invitere flest mulig i salen til å bidra til diskusjonen rundt de enkelte tema.

Det er lagt til rette for at relevante aktører kan utstille i mingleområdet hvor pausene holdes og forfriskninger serveres. Det er også lagt inn gode pauser for å stimulere til diskusjoner og nettverksbygging.

Vel møtt !

Program
Wednesday, September 12
8:30 AM - 9:00 AM
8:30 AM - 9:00 AM
9:00 AM - 10:20 AM
9:00 AM - 10:20 AM
Ordstyrer: Per Møller-Pedersen, Storm Aqua AS
9:05 AM - 9:10 AM
10:10 AM - 10:20 AM
10:10 AM - 10:20 AM
10:20 AM - 10:40 AM
10:20 AM - 10:40 AM
10:40 AM - 12:00 PM
10:40 AM - 12:00 PM
Ordstyrer: Thor-Inge Thrana, Multiconsult AS
11:05 AM - 11:25 PM
11:25 AM - 11:45 AM
11:45 AM - 12:00 PM
11:45 AM - 12:00 PM
12:00 PM - 1:00 PM
12:00 PM - 1:00 PM
1:00 PM - 2:20 PM
1:00 PM - 2:20 PM
Ordstyrer: Marit Mong Søreng, NLA Rogaland
1:05 PM - 1:25 PM
1:25 PM - 1:45 PM
2:05 PM - 2:20 PM
2:05 PM - 2:20 PM
2:20 PM - 2:40 PM
2:20 PM - 2:40 PM
2:40 PM - 4:00 PM
2:40 PM - 4:00 PM
Ordstyrer: Oddvar Hyrve, Leca Norge AS
2:45 PM - 3:05 PM
3:45 PM - 3:55 PM
3:45 PM - 3:55 PM
3:55 PM - 4:00 PM
5:40 PM - 10:15 PM
5:40 PM - 10:15 PM
Verter: Multiblokk og Skjæveland
5:45 PM - 6:00 PM
5:45 PM - 6:00 PM
6:00 PM - 6:30 PM
6:00 PM - 6:30 PM
Test- og demonstrasjonsfeltet Vagleskogveien Det nye renseanlegg for vegvann
6:30 PM - 10:00 PM
6:30 PM - 10:00 PM
10:00 PM - 10:15 PM
10:00 PM - 10:15 PM
Thursday, September 13
8:30 AM - 9:50 AM
8:30 AM - 9:50 AM
Ordstyrer: Egil Lillebø, Skjæveland Gruppen AS
8:35 AM - 8:55 AM
8:55 AM - 9:15 AM
9:15 AM - 9:35 AM
9:35 AM - 9:50 AM
9:35 AM - 9:50 AM
9:50 AM - 10:10 AM
9:50 AM - 10:10 AM
10:10 AM - 11:30 AM
10:10 AM - 11:30 AM
Ordstyrer: Berit Time, Klima 2050 / SINTEF
10:15 AM - 10:35 AM
10:35 AM - 10:55 AM
10:55 AM - 11:15 AM
11:15 AM - 11:30 AM
11:15 AM - 11:30 AM
11:30 AM - 12:30 PM
11:30 AM - 12:30 PM
12:30 PM - 2:00 PM
12:30 PM - 2:00 PM
Ordstyrer: Christen Ræstad, Eget firma
12:35 PM - 12:55 PM
12:35 PM - 12:55 PM
12:55 PM - 1:15 PM
1:35 PM - 1:50 PM
1:35 PM - 1:50 PM
1:50 PM - 2:00 PM
2:00 PM - 4:00 PM
2:00 PM - 4:00 PM
Vertikalt regnbed, Stangeland Rensing av vegvann i regnbed, Eidsvoll gata Infiltrasjonssystem for vegvann, Årsvollveien
Speakers
LOCATION
Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 Sola
Location: Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 Sola

Utstilling

Det er lagt til rette for en utstilling i tilknytning til mingleområdet, hvor relevante aktører har anledning til å vise frem produkter og tjenester. 

 • I utgangspunktet består standen av et bord, en stol og tilkopling til strøm og wifi. Det kan den enkelte utstiller bygge videre på med PC, skjerm, roll-ups, produktfremvisning, brosjyrer osv
 • Er det behov for ekstra utstyr, kan hotellet være behjelpelig med det meste. Gi gjerne beskjed, så skal vi formidle kontakt
 • Hotellet har betonggulv i utstillingsområdet og det er mulig å komme inn med tunge konstruksjoner hvis det er ønskelig. Hotellet har jekketralle men ikke truck.
 • Det er stor fleksibilitet når det gjelder hvordan standene utformes

En stand på utstillingen koster kr 2 900 (ekskl mva) og gjelder for begge dagene. En stand kan utmerket kombineres med deltakelse på konferansen. Eventuelle personer som står på standen, melder seg på som deltakere på konferansen. 

Er det spørsmål om dette, ta vennligst kontakt med Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua AS, på e-post pmp@stormaqua.no eller telefon (+47) 975 90 455

 

Deltakeravgift

Deltakeravgiften er kr 3 900,- + mva per person. Deltakeravgiften dekker:

 • Deltakelse på konferansen onsdag 12. september og torsdag 13. september.
 • Lunch og servering under konferansen begge dagene.
 • Ekskursjon til relevante lokaliteter.
 • Buss til / fra kveldsarrangementet onsdag den 12. september.
 • Kveldsarrangement onsdag den 12. september med god mat, drikke og underhold.

Det vil også være anledning til å delta på konferansen én dag. Da vil deltakeravgiften være kr 2 200.


Overnatting

For de som ønsker å overnatte på hotellet, har vi reservert rom på Clarion Hotel Air til kr 1 190 for et enkeltrom og kr 1 290 for et dobbeltrom, per natt og inklusiv frokost. Rommet kan bestilles direkte fra hotellet ved å benytte booking kode 03040. Du kan booke enten via resepsjonen på telefon (+47) 51 71 85 00 via e-post til cl.air@choice.no. Overnattingen betales direkte til hotellet. 


Påmelding

Påmelding via påmeldingsskjema på nettstedet. Påmeldingsfristen er fredag 7. september 2018. Vi oppfordrer deltakere til å registrere seg tidlig. Vi har en begrensning i antall deltakere, så «først-til-mølla» prinsippet gjelder. Påmeldingen kan justeres frem til påmeldingsfristen. Faktura utsendes fortløpende. Ved avbestilling etter påmeldingsfristen, refunderes deltakeravgiften ikke.


Mer informasjon

Har du behov for mer informasjon eller har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua AS, på e-post pmp@stormaqua.no eller telefon (+47) 975 90 455