SEBP Konference 2019
Hvordan ser evidensbaseret praksis ud - i praksis?
29. oktober 2019  ·  Storebælt Sinatur Hotel & Konference

Temaet for SEBPs årskonference er ”Hvordan ser evidensbaseret praksis ud – i praksis?”.

I SEBP forstår vi evidensbaseret praksis som ”en proces, hvor praktikeren både kombinerer aktuel bedste viden fra forskning med professionel ekspertise og etik samt med borgerens forudsætninger og præferencer i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en aktivitet eller en indsats”.

I selskabet forstår vi dermed evidensbaseret praksis som meget mere end forskningsundersøgelser af den enkelte metodes effekt. Det handler om en tilgang til professionelt arbejde præget af nysgerrighed, kritisk tænkning og respekt for borgerens stemme. Og det handler om at skabe velfærdsorganisationer, der styrker og kvalificerer den faglige dømmekraft og refleksion.

Men hvordan kan disse processer – den evidensbaserede praksis – se ud i praksis?

Med konferencen ønsker vi sætte fokus på muligheder, udfordringer og dilemmaer, når idealet om evidensbaseret praksis møder virkeligheden.

Med udgangspunkt i eksempler på, hvordan professionelle praktikere kombinerer individuelle og kollektive erfaringer med forskningsviden og borgerens egen stemme, inviterer vi til faglig debat om, hvordan vi kan styrke evidensbaseret praksis i praksis til gavn for borgerne.

Konferencen består af oplæg i plenum, samt to workshoprunder hvor deltagerne inviteres til at deltage i faciliterede drøftelser af forskellige emner relateret til evidensbaseret praksis med udgangspunkt i en konkret case. Det markeres ved tilmelding til konferencen, hvilken workshop man ønsker at deltage i.


Målgruppe:

Konferencen målrettes primært praktikere fra velfærdsområderne. Herunder første linje-ledere, såsom teamledere eller faglige ledere, men også andre fagfolk og embedsfolk, ledere, konsulenter og forskere på området.


Program:

Se nedenfor


Pris: kr. 995,- 

Der er bindende tilmelding.

For mere information: https://sebp.dk/aktiviteter.aspx

 

 

Dagsorden
tirsdag, 29. oktober
9:00 - 9:45
9:00 - 9:45
9:45 - 9:55
9:45 - 9:55
v/ Katrine Finke, direktør i SEBP
9:55 - 10:55
9:55 - 10:55
Keynote professor Huw Davies, UK vil præsentere sit syn på muligheder og barrierer i udviklingen af evidensbaseret praksis og give eksempler fra sine mange års erfaringer fra UK.
10:55 - 11:10
10:55 - 11:10
11:10 - 12:20
11:10 - 12:20
1.1. Balancen mellem manualisering og fleksibilitet
1.2 Fra generel forskningsviden til konkret praksis
1.3 Samskabelse mellem praktikere og forskere
12:20 - 13:20
12:20 - 13:20
13:20 - 14:30
13:20 - 14:30
2.1. Produktion og omsætning af viden i praksis
2.2 Implementering og anvendelse af etablerede metoder - beskæftigelsesområdet
2.3. Implementering og anvendelse af etablerede metoder - skoleområdet
14:30 - 14:50
14:30 - 14:50
14:50 - 15:50
14:50 - 15:50
v/ Dorte Caswell, AAU, og Anne Mette Møller, AU giver konkrete eksempler på, hvordan omsætning af viden og videnmægling kan ske i mødet mellem forskningsviden og praksisviden på hhv. beskæftigelsesområdet og socialområdet
15:50 - 16:00
15:50 - 16:00
v/ Steffen Bohni, formand SEBP
STED
Storebælt Sinatur Hotel & Konference, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Sted: Storebælt Sinatur Hotel & Konference, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 09.30-16.00