Klimatilpasningsdagene 2023
Klimatilpasningsdagene 2023
Tverrfaglighet og samspill for robust og bærekraftig overvannshåndtering
December 5 - 6, 2023  ·  Clarion Hotel Air

Tirsdag 5. desember og onsdag 6. desember 2023 arrangerer Storm Aqua AS for åttende gangen de årlige «Klimatilpasningsdagene». Da vil vi være tilbake på Clarion Hotel Air, like ved Stavanger lufthavn Sola.


Klimatilpasningsdagene 2023 vil igjen bli lagt opp som en hybrid konferanse. Det har vi gode erfaringer med fra de tre foregående årene. Både foredragsholdere og deltakere har valget mellom å delta fysisk eller digitalt. Vi håper at vi dermed kan bidra til å gjøre kunnskaper og erfaringer tilgjengelige for flere. Det er også et av våre bærekraftbidrag.


Gjennom Klimatilpasningsdagene 2023 vil vi belyse åtte tidsaktuelle tema. Disse tema blir utviklet i samspill med en konferansekomite og vil bli publisert så snart de er klar. Vi setter blant annet søkelyset på praktiske løsninger for disponering av overvann – håndtering, vannkvalitet og bruk - og vi vil trekke fram relevante eksempler. Foredragsholderne er personer som vi vet har erfaring fra de aktuelle problemstillingene.


Vi er også åpne for forslag, så hvis du har et tema eller et innlegg som du kunne tenke deg å holde eller vil anbefale, er du velkommen til å ta kontakt.


Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann kan oppnås med en helhetlig tilnærming; en tverrfaglighet og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering fra tidlig planlegging til drift og vedlikehold.  


Hovedmålgruppene for Klimatilpasningsdagene er landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører, utbyggere, kommuner (spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift), utførende entreprenører og landskapsgartnere, leverandører av løsninger for disponering av overvann, representanter for forskning, utvikling og undervisning.


Vi har til daglig bred kontakt med representanter for hovedmålgruppene. Dermed får vi mange tilbakemeldinger om relevante problemstillinger. I tillegg har vi fått mange konstruktive tilbakemeldinger fra de 100-150 deltakerne på Klimatilpasningsdagene gjennom de siste seks årene. I kombinasjon med vårt tette samarbeid med mange ulike aktører og prosjekter gir dette oss et godt utgangspunkt til å kunne sette sammen et program som vi håper kan være nyttig og interessant.


Vårt mål er å samle deltakere fra alle disipliner involvert i overvannsdisponering og bidra til at deltakerne øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger, utveksler erfaringer og utvider sitt kontaktnett. Vi ønsker at alle skal kunne ta lærdom med seg hjem som de kan anvende i sitt daglige arbeid.


Vårt ønske er også å skape et bredt engasjement og å invitere flest mulig til å bidra til diskusjon og samspill rundt de enkelte tema. 


Det vil bli lagt inn gode pauser for å stimulere til diskusjoner og nettverksbygging både for de som er fysisk til stede og så godt som praktisk mulig også for de som er stede digitalt.

LOCATION
Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 Sola, Rogaland
Map
Location: Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 Sola, Rogaland