Klimatilpasningsdagene 2023
Klimatilpasningsdagene 2023
Tverrfaglighet og samspill for robust og bærekraftig overvannshåndtering
December 5 - 6, 2023  ·  Clarion Hotel Air

Tirsdag 5. desember og onsdag 6. desember 2023 arrangerer Storm Aqua AS for åttende gang de årlige «Klimatilpasningsdagene» på Clarion Hotel Air, like ved Stavanger lufthavn Sola.

 

Klimatilpasningsdagene 2023 vil igjen bli lagt opp som en hybrid konferanse. Det har vi gode erfaringer med fra de tre foregående årene. Både foredragsholdere og deltakere har valget mellom å delta fysisk eller digitalt. Vi håper at vi dermed kan bidra til å gjøre kunnskaper og erfaringer tilgjengelige for flere. Det er et av våre bærekraftbidrag.

 

Gjennom Klimatilpasningsdagene 2023 vil vi belyse åtte tidsaktuelle tema. Disse tema er utviklet i samspill med en rådgivergruppe. Vi setter blant annet søkelyset på praktiske løsninger for disponering av overvann – håndtering, vannkvalitet og bruk - og vi trekker fram relevante eksempler. Foredragsholderne er personer som vi vet har erfaring fra de aktuelle problemstillingene.

 

Vi er også åpne for forslag, så hvis du har et tema eller et innlegg som du kunne tenke deg å holde eller vil anbefale, er du velkommen til å ta kontakt. Programmet er i bevegelse.

 

Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann kan oppnås med en helhetlig tilnærming; en tverrfaglighet og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering fra tidlig planlegging til drift og vedlikehold.  

 

Hovedmålgruppene for Klimatilpasningsdagene er derfor landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører, utbyggere, kommuner (spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift), utførende entreprenører og landskapsgartnere, leverandører av løsninger for disponering av overvann, representanter for forskning, utvikling og undervisning.

 

Vi har til daglig bred kontakt med representanter for hovedmålgruppene. Dermed får vi mange tilbakemeldinger om relevante problemstillinger. I tillegg har vi fått mange konstruktive tilbakemeldinger fra de 100-150 deltakerne på Klimatilpasningsdagene gjennom de siste syv årene. I kombinasjon med vårt tette samarbeid med mange ulike aktører og prosjekter gir dette oss et godt utgangspunkt til å kunne sette sammen et program som vi håper kan være nyttig og interessant.

 

Vårt mål er å samle deltakere fra alle disipliner involvert i overvannsdisponering og bidra til at deltakerne øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger, utveksler erfaringer og utvider sitt kontaktnett. Vi ønsker at alle skal kunne ta lærdom med seg hjem som de kan anvende i sitt daglige arbeid.

 

Vårt ønske er også å skape et bredt engasjement og å invitere flest mulig til å bidra til diskusjon og samspill rundt de enkelte tema. 

 

Det vil bli lagt inn gode pauser for å stimulere til diskusjoner og nettverksbygging både for de som er fysisk til stede og så godt som praktisk mulig også for de som er stede digitalt.

Agenda
Tuesday, December 5
9:00 AM - 9:50 AM
9:00 AM - 9:50 AM
Vi spenner opp lerretet for å få frem de store utfordringer og oppgaver knyttet til klimatilpasning og spesielt overvann.
9:05 AM - 9:25 AM
9:05 AM - 9:25 AM
Berit Time, Sjefsforsker, SINTEF Community
9:25 AM - 9:45 AM
9:25 AM - 9:45 AM
Marit Finnland Trøite, Senior rådgiver, Miljødirektoratet
9:45 AM - 9:50 AM
9:45 AM - 9:50 AM
9:55 AM - 10:15 AM
9:55 AM - 10:15 AM
10:15 AM - 11:30 AM
10:15 AM - 11:30 AM
Vi ser på hvordan klimatilpasning innarbeides i offentlige planer og føringer.
10:20 AM - 10:50 AM
10:20 AM - 10:50 AM
Yvona Holbein, Overvannskoordinator, Oslo kommune
10:50 AM - 11:20 AM
10:50 AM - 11:20 AM
Hugo Kind, Fagkoordinator klimatilpasning, Stavanger kommune
11:20 AM - 11:30 AM
11:20 AM - 11:30 AM
11:30 AM - 12:30 PM
11:30 AM - 12:30 PM
12:30 PM - 1:45 PM
12:30 PM - 1:45 PM
Infiltrasjon er det første trinn i tre-trinns strategien for håndtering av overvann. Som regel dreier det seg om overflateløsninger. Mindre regn kan i mange tilfeller infiltreres. Dette trinnet kan benyttes til å skape kvaliteter med blå-grønne løsninger.
12:35 PM - 12:55 PM
12:35 PM - 12:55 PM
Inga Potter, Senior arkitekt overvann, Oslo kommune
12:55 PM - 1:15 PM
12:55 PM - 1:15 PM
Lars Møller-Pedersen, Prosjektleder, Storm Aqua
1:15 PM - 1:35 PM
1:15 PM - 1:35 PM
Torunn Hognestad, Senior landskapsarkitekt, Sweco
1:35 PM - 1:45 PM
1:35 PM - 1:45 PM
1:45 PM - 2:15 PM
1:45 PM - 2:15 PM
2:15 PM - 3:30 PM
2:15 PM - 3:30 PM
Fordrøyning er det andre trinn i tre-trinns strategien for håndtering av overvann. Litt større regn, opp til dimensjonerende nedbør, holdes igjen for å unngå for stor belastning på ledningsnettet. Dette trinnet dreier seg om å skape plass til vannet.
2:20 PM - 2:40 PM
2:20 PM - 2:40 PM
Edvard Sivertsen, Seniorforsker, SINTEF Community
2:40 PM - 3:00 PM
3:00 PM - 3:20 PM
3:00 PM - 3:20 PM
Magnus Gausel Lode, Sivilingeniør, Asplan Viak
3:20 PM - 3:30 PM
3:20 PM - 3:30 PM
3:45 PM - 4:45 PM
3:45 PM - 4:45 PM
Til disposisjon for interesserte
7:00 PM - 10:00 PM
7:00 PM - 10:00 PM
Wednesday, December 6
8:30 AM - 9:45 AM
8:30 AM - 9:45 AM
Ekstremværet Hans viste vannets kraft og den samfunnsmessige sårbarhet. Mange eksempler fra andre land forteller den samme historien
8:35 AM - 8:55 AM
8:35 AM - 8:55 AM
Trine Jahr Hegdahl, Forsker, NVE
8:55 AM - 9:15 AM
8:55 AM - 9:15 AM
Yvona Holbein, Overvannskoordinator, Oslo kommune
9:15 AM - 9:35 AM
9:15 AM - 9:35 AM
Torbjørn Friborg, Fagleder overvann, Envidan
9:35 AM - 9:45 AM
9:35 AM - 9:45 AM
9:45 AM - 10:15 AM
9:45 AM - 10:15 AM
10:15 AM - 11:30 AM
10:15 AM - 11:30 AM
Vi skal håndtere overvannet, men vi skal også ta mange andre hensyn som klimatilpasning, trivsel, vannkvalitet osv. I denne seksjonen belyser vi øvrige tema.
10:20 AM - 10:40 AM
10:20 AM - 10:40 AM
Thea Karlsen Løken, Sivilingeniør VA klimatilpasning, Multiconsult
10:40 AM - 11:00 AM
10:40 AM - 11:00 AM
Lothar Dören, Senioringeniør, NVE
11:00 AM - 11:20 AM
11:00 AM - 11:20 AM
Torunn Hognestad, Senior landskapsarkitekt, Sweco
11:20 AM - 11:30 AM
11:20 AM - 11:30 AM
11:30 AM - 12:30 PM
11:30 AM - 12:30 PM
12:30 PM - 1:45 PM
12:30 PM - 1:45 PM
Forskningsprogrammet Klima 2050 ble startet opp i 2015 og har hatt en funksjonstid på 8 år. Programmet ble avsluttet i mars 2023. Mye lærdom er innhentet fra de 16 pilotprosjektene som utgjør innovasjonsarenaen. Vi deler noen av erfaringene.
12:35 PM - 12:55 PM
12:35 PM - 12:55 PM
Tone Muthanna, Professor, NTNU
12:55 PM - 1:15 PM
12:55 PM - 1:15 PM
Knut Alfredsen, Professor i hydrologi, NTNU
1:15 PM - 1:35 PM
1:15 PM - 1:35 PM
Lars Petter Risholt, Seksjonsleder VA-teknikk, Multiconsult
1:35 PM - 1:45 PM
1:35 PM - 1:45 PM
1:45 PM - 2:15 PM
1:45 PM - 2:15 PM
2:15 PM - 3:15 PM
2:15 PM - 3:15 PM
Oppmerksomheten rundt nye overvannsløsninger er stor og de bygges inn i mange byggeprosjekter. Forutsetningen for at de kan opprettholde sin langsiktige funksjon, er at de blir driftet og vedlikeholdt. Er vi gode nok på det?
2:20 PM - 2:40 PM
2:20 PM - 2:40 PM
Marianne Berge, Prosjektleder, Cowi
2:40 PM - 3:00 PM
2:40 PM - 3:00 PM
Per Møller-Pedersen, Daglig leder, Storm Aqua
3:00 PM - 3:15 PM
3:00 PM - 3:15 PM
LOCATION
Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 Sola, Rogaland
Map
Location: Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 Sola, Rogaland
Praktisk informasjon

Deltakeravgift, fysisk tilstedeværelse

Deltakeravgiften er kr 4 600,- + mva per person. Deltakeravgiften dekker:

- Deltakelse på konferansen tirsdag 5. desember og onsdag 6. desember 2023.

- Lunsj og servering under konferansen begge dagene.

- Kveldsarrangement tirsdag den 5. desember med god mat og drikke.

Presentasjonsmateriell og tilgang til opptak av presentasjonene i etterkant.


Det vil også være anledning til å delta på konferansen én dag. Da vil deltakeravgiften være kr 2 600,- + mva per person.


Deltakeravgift, digital tilstedeværelse

Deltakeravgiften for digital tilstedeværelse på begge konferansedagene vil være kr 1300,- + mva per person. Deltakeravgiften dekker:

- Deltakelse på de fire seksjonene tirsdag 5. desember og de fire seksjonene onsdag 6. desember med anledning til dialog og spørsmål.

- Presentasjonsmateriell og tilgang til opptak av presentasjonene i etterkant.

 

Det vil også være anledning til å delta digitalt på konferansen én dag (4 seksjoner). Da vil deltakeravgiften være kr 700,- + mva pr dag. Det vil også være mulig å delta på enkelte seksjoner bestående av tre foredrag og diskusjon. Da er deltakeravgiften kr 400,- pr seksjon.

 

Overnatting

For de som ønsker overnatting, har vi reservert rom på konferansehotellet som er Clarion Hotel Air. Prisen for et enkeltrom er kr 1590 (inkl mva) og det gjelder fram til 1. november 2023. Etter den dato kan en fortsatt bestille, men da vil prisen avhenge av tilgjengelighet av rom. Prisene er inklusiv frokost. Rommet bestilles direkte fra hotellet ved å benytte booking kode GR009524. Du kan booke enten via resepsjonen på telefon (+47) 51 71 85 00 via e-post til cl.air@strawberry.no. Overnattingen betales direkte til hotellet.

 

Påmelding

Påmelding via påmeldingsskjema på nettstedet. Påmeldingsfristen er fredag 1. desember 2023. Vi oppfordrer deltakere til å registrere seg tidlig. Påmeldingen kan justeres frem til påmeldingsfristen. Ved avbestilling etter fredag 1. desember 2023 kl 16:00 refunderes deltakeravgiften ikke. Det vil bli sendt ut faktura i etterkant av konferansen.


Utstilling

Deltakerne på Klimatilpasningsdagene får valget mellom å delta digitalt eller fysisk. Det er derfor usikkert hvor mange som vil være til stede fysisk på arrangementet og hvor stor interessen er for en utstilling. Vi har likevel valgt å gjøre det mulig for aktører å stille ut. Vi skal sørge for å få dette synliggjort så godt som praktisk mulig.

- I utgangspunktet består standen av et bord, en stol og tilkopling til strøm og wifi. Det kan den enkelte utstiller bygge videre på med PC, skjerm, roll-ups, produktfremvisning, brosjyrer osv

- Er det behov for ekstra utstyr, kan hotellet være behjelpelig med det meste. Gi gjerne beskjed, så skal vi formidle kontakt

- Det er ikke mulighet for å bringe tungt utstyr inn.

- Det er stor fleksibilitet når det gjelder hvordan en stand eventuelt utformes

 

En stand på utstillingen koster kr 3 400,- + mva og gjelder for begge dagene. En stand kan utmerket kombineres med deltakelse på konferansen. Eventuelle personer som står på standen, melder seg på som deltakere på konferansen. 

 

Er det spørsmål om dette, ta vennligst kontakt med Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua AS, på e-post pmp@stormaqua.no eller telefon (+47) 975 90 455

 

Mer informasjon

Har du behov for mer informasjon eller har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua AS, på e-post pmp@stormaqua.no eller telefon (+47) 975 90 455