BIM u infrastrukturi | CGS Labs Connect 2023
BIM u infrastrukturi | CGS Labs Connect 2023
Stručni događaj orijentisan na primenu BIM tehnologije na infrastrukturnim objektima.
09. novembar 2023  ·  Radisson Old Mill Hotel, Beograd


CGS Labs ponovo nastavlja sa svojim aktivnostima i organizacijom stručnih (uživo) događaja iz oblasti najnovijih trendova vezanih za infrastrukturne objekte a svakako sa akcentom na BIM tehnologije. Tako da je za novembar zakazan događaj u Beogradu, na poznatoj lokaciji gde su bili i prethodni događaji, u Raddison Collection Hotel-u (lokacija bivšeg Starog mlina u Beogradu). 


Kome je namenjen događaj? 

CGS Labs Connect događaj je namenjen široj javnosti iz oblasti građevinarstva, saobraćaja, arhitekture i geodezije tj. stručnjacima sa područja saobraćajne infrastrukture koji su povezani s procesima planiranja, gradnje i održavanja objekata, a koji žele da svoj rad unaprede uz pomoć BIM tehnologija. 


Koja je cena kotizacije i šta obuhvata? 

Cena kotizacije je 6600 din (za uplate iz Srbije) ili 55€ (za uplate iz drugih zemalja), a u cenu je uračunat PDV. Kotizacija obuhvata akreditaciju, konferencijski materijal, prisustvo na predavanjima i posluženje pićem i hranom.  


Koja je svrha događaja? 

Svrha događaja je deljenje znanja iz oblasti BIM tehnologija u infrastrukturi, druženje, povezivanje i upoznavanje struke o najavljenoj obavezi primene BIM tehnologije u Srbiji od 2028. godine kao i o stanju u regionu i Evropi. 


Kada se održava i koji je tip događaja?

Događaj je jednodnevni i održava se uživo, 9.11.2023. godine.


Gde se održava događaj?

U Beogradu u Radisson Collection Hotel-u (Old Mill Beograd).


Za više informacija o predavanju i predavačima, kliknite na link predavanja (dodatne informacije uskoro slede).

Satnica
četvrtak, 9. novembar
8:30 pre podne - 9:10 pre podne
8:30 pre podne - 9:10 pre podne
9:15 pre podne - 9:20 pre podne
9:15 pre podne - 9:20 pre podne
Pozdrav dobrodošlice prisutnima ispred kompanije CGS Labs.
9:20 pre podne - 9:50 pre podne
9:20 pre podne - 9:50 pre podne
Uvodno predavanje koje ima za cilj objasniti šta je BIM (Building Information Modeling) u odnosu na CAD tehnologiju a koja je prisutna već duži period i bez koje se u današnje vreme ne može zamisliti izrada tehničke dokumentacije.
9:50 pre podne - 10:30 pre podne
9:50 pre podne - 10:30 pre podne
Predavanje koje će vam pokazati primer primene BIM-a na infrastrukturnom projektu. Projekat sa saobraćajnicom (put, raskrsnica, parking), konstruktivnim objektima, podzemnim vodovima, železničkom prugom i nadzemnim elektro vodom.
10:30 pre podne - 11:10 pre podne
10:30 pre podne - 11:10 pre podne
11:10 pre podne - 11:30 pre podne
11:10 pre podne - 11:30 pre podne
Predstavljanje sponzora i prijatelja događaja. I aktivnosti u Srbiji u vezi promocije BIM-a.
11:30 pre podne - 11:50 pre podne
11:30 pre podne - 11:50 pre podne
Predavanje koje će pokazati stanje u Evropi u različitim država, što se tiče obaveze primene BIM-a i koje će razjasniti ulogu edukacije u primeni novih tehnologija.
11:50 pre podne - 12:15 po podne
12:15 po podne - 12:40 po podne
12:15 po podne - 12:40 po podne
“Drugi kolosek”, pruga Divača - Kopar je najveći i najkompleksniji infrastrukturni projekat u Sloveniji. A na projektu je primenjena BIM tehnologija.
12:40 po podne
12:40 po podne
Primer železničkog projekta Novi Sad - Subotica, prve pruge za velike brzine (200km/h) na ovim prostorima.
12:40 po podne - 1:15 po podne
12:40 po podne - 1:15 po podne
Diskusija će se održati uz prisustvo predstavnika koji su uključeni u različite faze životnog veka infrastrukturnih objekata od naručivanja projektne dokumentacije do održavanja.
1:15 po podne
1:15 po podne
1:15 po podne - 2:30 po podne
1:15 po podne - 2:30 po podne
Vreme za druženje i razgovor uz posluženje hranom i pićem.
Prijatelji i sponzori
Ukoliko ste zainteresovani da predstavite vašu delatnost pred publikom CGS Labs Connect-a, obratite se na info.rs@cgs-labs.com za više informacija.
Kako su izgledali prethodni CGS dogadjaji: