Fidelis Security Day 2022
September 22, 2022  ·  Centrum Nauki Kopernik (Centrum Konferencyjne), Warszawa

Krajobraz cyberzagrożeń nieustannie ewoluuje i trudno dzisiaj poradzić sobie z pełnym jego spektrum. Nowe technologie, realizacja inicjatyw w zakresie cyfrowej transformacji, czy też przesuwanie granic bezpieczeństwa o środowiska w chmurze i pracę zdalną – sprawiają, że coraz trudniejszym i złożonym jest zadbanie o bezpieczeństwo naszych organizacji. 


Pełne spektrum zagrożeń cybernetycznych oznacza między innymi:

• ataki phishingowe,
• ataki ransomware,
• wyrafinowane i skrupulatnie przygotowywane ataki grup hackerskich wspieranych przez organizacje rządowe,
• zagrożenia wewnętrzne,
• ekspozycję na cyberzagrożenia poprzez zewnętrznych partnerów biznesowych.

Z tej okazji  serdecznie zapraszamy na konferencję Fidelis Security Day 2022która odbędzie się 22 września 2022 w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik (Centrum Konferencyjne) z ekspertami bezpieczeństwa z Fidelis Cybersecurity i partnerami wydarzenia.

Agenda
Thursday, September 22
10:00 AM - 10:20 AM
10:00 AM - 10:20 AM
Peter Wieschollek, Regional Sales Director DACH & Poland, Fidelis Cybersecurity Dr inż. Mariusz Stawowski, Dyrektor Techniczny, CLICO
10:20 AM - 10:50 AM
10:20 AM - 10:50 AM
Gerald Mancini, Chief Operating Officer, Fidelis Cybersecurity
10:50 AM - 11:35 AM
10:50 AM - 11:35 AM
Robert Dąbroś, CISSP, Presales System Engineer, Fidelis Cybersecurity
11:35 AM - 11:55 AM
11:35 AM - 11:55 AM
11:55 AM - 12:25 PM
11:55 AM - 12:25 PM
Gerald Mancini, Chief Operating Officer, Fidelis Cybersecurity
12:25 PM - 1:05 PM
1:05 PM - 1:15 PM
1:05 PM - 1:15 PM
1:15 PM - 2:15 PM
1:15 PM - 2:15 PM
Prelegenci

No records found.

LOCATION
Centrum Nauki Kopernik (Centrum Konferencyjne), Warszawa, 20 Wybrzeże Kościuszkowskie, 00-390 Warszawa, Mazowieckie
Map
Location: Centrum Nauki Kopernik (Centrum Konferencyjne), Warszawa, 20 Wybrzeże Kościuszkowskie, 00-390 Warszawa, Mazowieckie
ORGANIZATORZY

CLICO & Fidelis Cybersecurity

PARKING

Parking podziemny dostępny jest w godzinach 7:00-21:00. Koszt - 6zł każda rozpoczęta godzina.

KLAUZULA INFORMACYJNA CLICO SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CLICO Sp. z o.o., ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków;
2. kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych; e-mail: ado@clico.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Fidelis Security Day 2022, na podstawie zgody, której Pani/Pan udzieliła/udzielił (RODO, artykuł 6, ust.1 lit. a), przez okres nie dłuższy niż 6 lat;
b. informacyjnym, promocyjnym poprzez publikację wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora, podmiotów współpracujących, w prasie oraz tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Administratora na podstawie zgody, której Pani/Pan udzieliła/udzielił (RODO, artykuł 6, ust.1 lit. a);
4. Twoje dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji Twojego wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Administratora na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5. kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, nazwa reprezentowanej firmy;
6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie firmy współpracujące w ramach przygotowania, przeprowadzenia oraz rozliczenia Fidelis Security Day 2022;
7. administrator przekazuje dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o ile tego wymaga proces rozliczenia Fidelis Security Day 2022;
8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Fidelis Security Day 2022;
11. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).