Klimatilpasningsdagene 2022
Klimatilpasningsdagene 2022
Praktisk tverrfaglighet og samspill for robuste og bærekraftige overvannsløsninger
September 20 - 21, 2022  ·  Thon Partner Stavanger Forum Hotel

Tirsdag 20. september og onsdag 21. september 2022 arrangerer Storm Aqua AS for syvende gangen de årlige «Klimatilpasningsdagene». Denne gangen er det på Thon Partner Stavanger Forum Hotel på Tjensvoll i utkanten av Stavanger. Som i de fire foregående år, arrangeres konferansen i samspill med forskningssenteret Klima 2050.


Klimatilpasningsdagene 2022 legges også denne gangen opp som en hybrid konferanse. Det har vi gode erfaringer med fra de to foregående årene. Både foredragsholdere og deltakere har valget mellom å delta fysisk eller digitalt. Vi håper at vi dermed kan bidra til å gjøre kunnskaper og erfaringer tilgjengelige for flere.


På Klimatilpasningsdagene setter vi søkelyset på praktiske løsninger for disponering av overvann – håndtering, vannkvalitet og bruk. Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann kan oppnås med en helhetlig tilnærming; en tverrfaglighet og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering fra tidlig planlegging til drift og vedlikehold.  


Ingen løsning blir sterkere enn det svakeste ledd. Vi knytter temaene på Klimatilpasningsdagene opp mot en byggeprosess og belyser de ulike fasene fra ulike vinkler. Vi trekker frem praktiske og relevante eksempler. Foredragsholderne er personer som vi vet har erfaring fra de aktuelle problemstillingene.  


Vi har til daglig bred kontakt med representanter for disse hovedmålgruppene. Dermed får vi mange tilbakemeldinger om relevante problemstillinger. I tillegg har vi fått mange konstruktive tilbakemeldinger fra de 120-150 deltakerne på Klimatilpasningsdagene gjennom de siste seks årene. I kombinasjon med vårt tette samarbeid med aktører i forskningsprogrammet Klima 2050 og i andre prosjekter gir dette oss et godt utgangspunkt til å kunne sette sammen et program som vi håper kan være nyttig og interessant.


Klimatilpasningsdagene 2022 søker å belyse følgende aktuelle spørsmål:

- Noen viktige trender og drivere for klimatilpasning – hva skjer ?

- Hvordan legger myndighetene til rette for bedre overvannshåndtering ?

- Hvordan kan bærekrafthensyn påvirke en byggeprosess og innovasjon ?

- Overvannshåndtering i praksis med bruk av tilgjengelig verktøy ?

- Hvordan kan vi forbedre vannkvaliteten fra avrenning til resipient ?

- Kan vann gjenbrukes og hvilke oppgaver og muligheter har vi ?

- Hvordan kan økte krav til bærekraftige overvannsløsninger påvirke en byggeprosess ?

- Hvordan kan vi få til enklere og mer effektiv drift og vedlikehold ?


Vårt mål er å samle deltakere fra alle disipliner involvert i overvannsdisponering og bidra til at deltakerne øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger, utveksler erfaringer og utvider sitt kontaktnett. Vi ønsker at alle skal kunne ta lærdom med seg hjem som de kan anvende i sitt daglige arbeid.


Hovedmålgruppene for Klimatilpasningsdagene er landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører, utbyggere, kommuner (spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift), utførende entreprenører og landskapsgartnere, leverandører av løsninger for disponering av overvann, representanter for forskning, utvikling og undervisning.


Vårt ønske er å skape et bredt engasjement og å invitere flest mulig til å bidra til diskusjon og samspill rundt de enkelte tema. 


Det vil bli lagt inn gode pauser for å stimulere til diskusjoner og nettverksbygging både for de som er fysisk til stede og så godt som praktisk mulig også for de som er stede digitalt.

Dagsorden
Tuesday, September 20
8:30 AM - 9:45 AM
8:30 AM - 9:45 AM
Noen viktige trender og drivere for klimatilpasning - Hva skjer ?
8:35 AM - 8:55 AM
8:55 AM - 9:15 AM
8:55 AM - 9:15 AM
Per Møller-Pedersen, Storm Aqua (stand-in)
9:15 AM - 9:35 AM
9:15 AM - 9:35 AM
Elin Meinich Riise, Rambøll
9:35 AM - 9:45 AM
9:35 AM - 9:45 AM
9:45 AM - 10:15 AM
9:45 AM - 10:15 AM
10:15 AM - 11:30 AM
10:15 AM - 11:30 AM
Hvordan legger myndighetene til rette for bedre overvannshåndtering ?
10:20 AM - 10:40 AM
10:20 AM - 10:40 AM
Rune Brattli og Tormod G. Hagerup, NVE
10:40 AM - 11:00 AM
10:40 AM - 11:00 AM
Yvona Holbein, Oslo kommune
11:00 AM - 11:20 AM
11:00 AM - 11:20 AM
Marina Bergen Jensen, København Universitet
11:20 AM - 11:30 AM
11:20 AM - 11:30 AM
11:30 AM - 12:30 PM
11:30 AM - 12:30 PM
12:30 PM - 1:45 PM
12:30 PM - 1:45 PM
Hvordan kan bærekraftshensyn påvirke en byggeprosess og innovasjon ?
12:35 PM - 12:55 PM
12:55 PM - 1:15 PM
12:55 PM - 1:15 PM
Jakob Ruus, Stavanger kommune
1:15 PM - 1:35 PM
1:15 PM - 1:35 PM
Egil Lillebø, Skjæveland Gruppen Holding
1:35 PM - 1:45 PM
1:35 PM - 1:45 PM
1:45 PM - 2:15 PM
1:45 PM - 2:15 PM
2:15 PM - 3:30 PM
2:15 PM - 3:30 PM
Overvannshåndtering i praksis med bruk av tilgjengelige verktøy
2:20 PM - 2:40 PM
2:20 PM - 2:40 PM
Ingvild Misund, Multiconsult
2:40 PM - 3:00 PM
2:40 PM - 3:00 PM
Edvard Sivertsen, SINTEF
3:00 PM - 3:20 PM
3:00 PM - 3:20 PM
Per Møller-Pedersen, Storm Aqua
3:20 PM - 3:30 PM
3:20 PM - 3:30 PM
3:45 PM - 4:45 PM
3:45 PM - 4:45 PM
7:00 PM - 8:00 PM
7:00 PM - 8:00 PM
Wednesday, September 21
8:30 AM - 9:30 AM
8:30 AM - 9:30 AM
Hvordan kan vi forbedre vannkvaliteten fra avrenning til resipient ?
8:35 AM - 8:55 AM
8:35 AM - 8:55 AM
Connie Hellestø, Klepp kommune
8:55 AM - 9:15 AM
9:15 AM - 9:35 AM
9:15 AM - 9:35 AM
Lars Møller-Pedersen, Storm Aqua
9:35 AM - 9:45 AM
9:35 AM - 9:45 AM
9:45 AM - 10:15 AM
9:45 AM - 10:15 AM
10:15 AM - 11:15 AM
10:15 AM - 11:15 AM
Kan vann gjenbrukes og hvilke oppgaver og muligheter har vi ?
10:20 AM - 10:40 AM
10:20 AM - 10:40 AM
Linmei Nie, CSDI
10:40 AM - 11:00 AM
10:40 AM - 11:00 AM
Selim Dogan, Konya Teknik University
11:00 AM - 11:20 AM
11:00 AM - 11:20 AM
Herman Helnes, SINTEF
11:20 AM - 11:30 AM
11:20 AM - 11:30 AM
11:30 AM - 12:30 PM
11:30 AM - 12:30 PM
12:30 PM - 1:45 PM
12:30 PM - 1:45 PM
Hvordan kan økte krav til bærekraftige overvannsløsninger påvirke en byggeprosess ?
12:35 PM - 12:55 PM
12:35 PM - 12:55 PM
Rune Augenstein, Smedvik Eiendom
12:55 PM - 1:15 PM
12:55 PM - 1:15 PM
Elin Schanche, Prosjektil
1:15 PM - 1:35 PM
1:15 PM - 1:35 PM
Knut Yngve Fidjestøl, Bertelsen & Garpestad
1:35 PM - 1:45 PM
1:35 PM - 1:45 PM
1:45 PM - 2:15 PM
1:45 PM - 2:15 PM
2:15 PM - 3:15 PM
2:15 PM - 3:15 PM
Hvordan kan vi få til enklere og mer effektiv drift og vedlikehold?
2:20 PM - 2:40 PM
2:20 PM - 2:40 PM
Anne Cecilie Oterkjær, OBOS Block Watne
2:40 PM - 3:00 PM
2:40 PM - 3:00 PM
Bjelland
3:00 PM - 3:20 PM
3:00 PM - 3:20 PM
Per Møller-Pedersen, Storm Aqua
3:20 PM - 3:30 PM
3:20 PM - 3:30 PM
Foredragsholdere

No records found.

LOCATION
Thon Partner Stavanger Forum Hotel, Gunnar Warebergs gate 17, 4021 Stavanger
Map
Location: Thon Partner Stavanger Forum Hotel, Gunnar Warebergs gate 17, 4021 Stavanger
Praktisk informasjon

Utstilling

Deltakerne på Klimatilpasningsdagene får valget mellom å delta digitalt eller fysisk. Det er derfor usikkert hvor mange som vil være til stede fysisk på arrangementet og hvor stor interessen er for en utstilling. Vi har likevel valgt å gjøre det mulig for aktører å stille ut. Vi skal sørge for å få dette synliggjort så godt som praktisk mulig.

- I utgangspunktet består standen av et bord, en stol og tilkopling til strøm og wifi. Det kan den enkelte utstiller bygge videre på med PC, skjerm, roll-ups, produktfremvisning, brosjyrer osv

- Er det behov for ekstra utstyr, kan hotellet være behjelpelig med det meste. Gi gjerne beskjed, så skal vi formidle kontakt

- Det er ikke mulighet for å bringe tungt utstyr inn.

- Det er stor fleksibilitet når det gjelder hvordan en stand eventuelt utformes

 

En stand på utstillingen koster kr 2 900 (ekskl mva) og gjelder for begge dagene. En stand kan utmerket kombineres med deltakelse på konferansen. Eventuelle personer som står på standen, melder seg på som deltakere på konferansen. 

 

Er det spørsmål om dette, ta vennligst kontakt med Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua AS, på e-post pmp@stormaqua.no eller telefon (+47) 975 90 455

 

Deltakeravgift, fysisk tilstedeværelse

Deltakeravgiften er kr 3 900,- + mva per person. Deltakeravgiften dekker:

- Deltakelse på konferansen tirsdag 20. september og onsdag 21. september.

- Lunsj og servering under konferansen begge dagene.

- Kveldsarrangement tirsdag den 20. september med god mat og drikke.


Det vil også være anledning til å delta på konferansen én dag. Da vil deltakeravgiften være kr 2 200.


Deltakeravgift, digital tilstedeværelse

Deltakeravgiften for digital tilstedeværelse på begge konferansedagene vil være kr 990,- + mva per person. Deltakeravgiften dekker:

- Deltakelse på de fire seksjonene tirsdag 20. september og de fire seksjonene onsdag 21. september med anledning til dialog og spørsmål

- Materiell fra konferansen tilsendes

 

Det vil også være anledning til å delta digitalt på konferansen én dag (4 seksjoner). Da vil deltakeravgiften være kr 490,-. Det vil også være mulig å delta på enkelte seksjoner bestående av tre foredrag og diskusjon. Da er deltakeravgiften kr 250 pr seksjon.

 

Overnatting

For de som ønsker overnatting, har vi reservert rom på konferansehotellet som er Thon Partner Stavanger Forum Hotel. Prisen for et enkeltrom er kr 1795 og er inklusiv frokost. Vi skulle gjerne ha organisert en bedre pris, men kunne ikke la seg gjøre da det er fullt trykk på hoteller i Stavanger-Regionen den uken. Rommet kan bestilles direkte fra hotellet ved å benytte booking kode 29951560. Du kan booke enten via resepsjonen på telefon (+47) 51 93 30 00 via e-post til forum@olavthon.no. Overnattingen betales direkte til hotellet.

 

Påmelding

Påmelding via påmeldingsskjema på nettstedet. Påmeldingsfristen er mandag 19. september 2022. Vi oppfordrer deltakere til å registrere seg tidlig. Påmeldingen kan justeres frem til påmeldingsfristen. Ved avbestilling etter mandag 19. september 2022 kl 16:00 refunderes deltakeravgiften ikke. Det vil bli sendt ut faktura i etterkant av konferansen.

 

Mer informasjon

Har du behov for mer informasjon eller har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua AS, på e-post pmp@stormaqua.no eller telefon (+47) 975 90 455