Klimatilpasningsdagene 2020
Klimatilpasningsdagene 2020
Tverrfaglighet og samspill for robuste og bærekraftige overvannsløsninger
29 - 30. september 2020  ·  Clarion Hotel Energy

Kombinert arrangement - fysisk eller digital deltakelse.


Tirsdag 29. september og onsdag 30. september 2020 arrangerer Storm Aqua AS de årlige «Klimatilpasningsdagene» på Clarion Hotel Energy på Tjensvoll i Stavanger for femte gang. Som i de to foregående år, arrangeres konferansen i samspill med Klima 2050.


På grunn av situasjonen med Covid-19 og usikkerheten rundt reisevirksomhet, legges Klimatilpasningsdagene 2020 opp som en kombinert konferanse. Dermed har både foredragsholdere og deltakere valget mellom å delta fysisk eller digitalt. Vi håper at vi dermed kan bidra til å gjøre kunnskaper og erfaringer tilgjengelige for mange.


Vi har valgt å opprettholde og intensivere vårt søkelys på praktiske løsninger for disponering av overvann. Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i en helhetlig tilnærming; en tverrfaglighet og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering.


Vi har tatt utgangspunkt i en byggeprosess og vi ønsker å belyse de ulike fasene. Vi ønsker også å trekke frem eksempler på tverrfaglighet og samspill. Foredragsholderne er personer som vi vet har erfaring fra den aktuelle problemstillingen.  


Vårt mål er å samle deltakere fra alle disipliner involvert i overvannsdisponering og bidra til at deltakerne øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger, utveksler erfaringer og snakker med nye kontakter. Vi ønsker at alle skal kunne ta lærdom med seg hjem som de kan anvende i sitt daglige arbeid.


Hovedmålgruppene for Klimatilpasningsdagene er landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører, utbyggere, kommuner (spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift), utførende entreprenører og landskapsgartnere, leverandører av løsninger for disponering av overvann, representanter for forskning, utvikling og undervisning.


Vi har til daglig bred kontakt med representanter for disse hovedmålgruppene. Dermed får vi mange tilbakemeldinger om relevante problemstillinger. I tillegg har vi fått mange konstruktive tilbakemeldinger fra de 120-150 deltakerne på Klimatilpasningsdagene gjennom de fire siste årene. I kombinasjon med vårt tette samarbeid med aktører i forskningsprogrammet Klima 2050 gir dette oss et godt utgangspunkt til å kunne sette sammen et program som vi mener kan være nyttig og interessant for våre målgrupper.


Vårt ønske er å skape et bredt engasjement og å invitere flest mulig i salen til å bidra til diskusjon og samspill rundt de enkelte tema. 


Det vil bli lagt inn gode pauser for å stimulere til diskusjoner og nettverksbygging.


Dagsorden
tirsdag, 29. september
8:30
8:30
8:30 - 9:00
8:30 - 9:00
9:00 - 10:05
9:00 - 10:05
I denne seksjonen ønsker vi å belyse hvordan klimaendringer og økt urbanisering påvirker risikoen for uønskede hendelser forårsaket av overvann. Vi viser også hvordan en middelstor kommune arbeider med dette i praksis.
9:05 - 9:25
9:05 - 9:25
Hans Olav Hygen, Meteorologisk institutt
9:25 - 9:45
9:25 - 9:45
Bjørn Zimmer Jacobsen, Stavanger kommune
9:45 - 10:05
9:45 - 10:05
Manuel Franco Torres, Multiconsult
10:05 - 10:30
10:05 - 10:30
10:30 - 11:35
10:30 - 11:35
I denne seksjonen setter vi fokus på hvordan de ferdige overvannssystemer og anlegg best kan driftes og vedlikeholdes. Eiendomsbesitter og sluttbruker kan leve lenge med gode, funksjonelle og robuste løsninger tilpasset den aktuelle situasjonen.
10:35 - 10:55
10:35 - 10:55
Edvard Sivertsen, SINTEF Community
10:55 - 11:15
10:55 - 11:15
Sveinung Sviland, Sandnes kommune
11:15 - 11:35
11:15 - 11:35
Per Møller-Pedersen, Storm Aqua
11:35 - 12:30
11:35 - 12:30
12:30 - 13:35
12:30 - 13:35
I denne seksjonen setter vi fokus på hvordan de ferdige overvannssystemer og anlegg best kan drives og vedlikeholdes. Eiendomsbesitter og sluttbruker kan leve lenge med gode, funksjonelle og robuste løsninger tilpasset den aktuelle situasjonen.
12:35 - 12:55
12:55 - 13:15
12:55 - 13:15
Finn Bangsund, Maskinentreprenørense Forening
13:15 - 13:35
13:15 - 13:35
Per Møller-Pedersen, Storm Aqua
13:35 - 14:00
13:35 - 14:00
14:00 - 15:05
14:00 - 15:05
Ansvarlig prosjekterende arbeider for å sikre at den prosjekterte løsningen kan bygges, driftes og vedlikeholdes effektivt og at løsningen ivaretar krav til overvannshåndtering. Vi setter søkelyset på samspillet for å få til gode integrerte løsninger.
14:05 - 14:25
14:05 - 14:25
Berit Time, SINTEF Community
14:25 - 14:45
14:25 - 14:45
Rune Egeland, Multiblokk
14:45 - 15:05
14:45 - 15:05
Carlos Monrabel-Martinez og Gunhild Nersten, Multiconsult
onsdag, 30. september
9:00 - 10:05
9:00 - 10:05
9:05 - 9:20
9:05 - 9:20
Tone Muthanna, NTNU
9:20 - 9:35
9:20 - 9:35
Aage Gjesdal, Skjæveland
9:35 - 9:50
9:35 - 9:50
Jan Eriksen, Dannozzle
9:50 - 10:05
9:50 - 10:05
Rune Egeland, Multiblokk
10:05 - 10:30
10:05 - 10:30
10:30 - 11:35
10:30 - 11:35
10:35 - 10:50
10:35 - 10:50
Marco Westergren, Infotiles
10:50 - 11:05
10:50 - 11:05
Rein Anders Apeland, Soolo
11:05 - 11:20
11:05 - 11:20
Eirin Kalstø, Pipelife Norge
11:20 - 11:35
11:35 - 12:30
11:35 - 12:30
12:30 - 13:35
12:30 - 13:35
Risikoen for uønskede hendelser på grunn av overvann øker. Det er en risiko som eiendomsbesittere, utbyggere og entreprenører må forholde seg til. Sluttbrukerne bør helst kunne sove godt om natten selv om det regner. I denne seksjon ser vi fremover.
12:35 - 12:55
12:35 - 12:55
Yvona Holbein, Oslo kommune
12:55 - 13:15
12:55 - 13:15
Ole Mangor-Jensen, Skanska
13:15 - 13:35
13:15 - 13:35
Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening
14:00
14:00
Foredragsholdere
Direktør
Dannozzle
Tidl. daglig leder
Vikaune fabrikker
Senior forsker
SINTEF Community
Senior rådgiver
Skjæveland Cementstøperi AS
Sjefsforsker
SINTEF Community
Teknisk direktør
Soolo AS
Seksjonsleder VA-forvaltning
Vann og avløpsverket, Stavanger kommune
VA Ingeniør
Multiconsult AS
Leder Horisont
Pipelife Norge AS
Prosjektleder for Næringspolitikk og Kompetanse
Maskinentreprenørenes Forbund
Sivilingeniør VA
Multiconsult AS
Avdelingsleder klimatjenester
Meteorologisk Institutt
Markedssjef
Multiblokk AS
Teknisk sjef
Boligprodusentenes Forening
Dr. Ing. VA
Multiconsult AS
Head of Power & Utilities
Infotiles AS
Sjefsrådgiver bygningsfysikk
Skanska
Daglig leder
Storm Aqua AS
Daglig leder
Multiblokk AS
Virksomhetsleder Bydrift
Sandnes kommune
Professor
NTNU
Overvannskoordinator
Oslo kommune, Plan og Bygningsetaten
Bilder
Få et inntrykk av hva deltakere har opplevd tidligere
STED
Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
Map
Sted: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger

Utstilling

Deltakerne på Klimatilpasningsdagene får valget mellom å delta digitalt eller fysisk. Det er derfor usikkert hvor mange som vil være til stede fysisk på arrangementet og hvor stor interessen er for en utstilling. Vi har likevel valgt å gjøre det mulig for aktører å stille ut i mingleområdet. Vi skal sørge for å få dette synliggjort så godt som praktisk mulig.

- I utgangspunktet består standen av et bord, en stol og tilkopling til strøm og wifi. Det kan den enkelte utstiller bygge videre på med PC, skjerm, roll-ups, produktfremvisning, brosjyrer osv

- Er det behov for ekstra utstyr, kan hotellet være behjelpelig med det meste. Gi gjerne beskjed, så skal vi formidle kontakt

- Hotellet har betonggulv i utstillingsområdet og det er mulig å komme inn med tunge konstruksjoner hvis det er ønskelig. Hotellet har jekketralle men ikke truck

- Det er stor fleksibilitet når det gjelder hvordan standene utformes

 

En stand på utstillingen koster kr 2 900 (ekskl mva) og gjelder for begge dagene. En stand kan utmerket kombineres med deltakelse på konferansen. Eventuelle personer som står på standen, melder seg på som deltakere på konferansen. 

 

Er det spørsmål om dette, ta vennligst kontakt med Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua AS, på e-post pmp@stormaqua.no eller telefon (+47) 975 90 455

 

Deltakeravgift, fysisk tilstedeværelse

Deltakeravgiften er kr 3 900,- + mva per person. Deltakeravgiften dekker:

- Deltakelse på konferansen tirsdag 29. september og onsdag 30. september.

- Lunch og servering under konferansen begge dagene.

- Kveldsarrangement tirsdag den 29. september med god mat, drikke og underholdning.


Det vil også være anledning til å delta på konferansen én dag. Da vil deltakeravgiften være kr 2 200.


Deltakeravgift, digital tilstedeværelse

Deltakeravgiften vil her være kr 990,- + mva per person. Deltakeravgiften dekker:

- Deltakelse på foredragene tirsdag 29. september og onsdag 30. september med anledning til dialog og spørsmål

- Materiell fra konferansen tilsendes

 

Det vil også være anledning til å delta digitalt på konferansen én dag. Da vil deltakeravgiften være kr 490,-

 

Overnatting

For de som ønsker å overnatte på hotellet, har vi reservert rom på Clarion Hotel Energy til kr 1 195 for et enkeltrom og kr 1 295 for et dobbeltrom, per natt og inklusiv frokost. Rommet kan bestilles direkte fra hotellet ved å benytte booking kode GR017950. Du kan booke enten via resepsjonen på telefon (+47) 51 34 78 00 via e-post til cl.energy@choice.no. Overnattingen betales direkte til hotellet.

 

Påmelding

Påmelding via påmeldingsskjema på nettstedet. Påmeldingsfristen er mandag 28. september 2020. Vi oppfordrer deltakere til å registrere seg tidlig. Myndighetene har stillet krav om at det maksimalt kan være 200 personer samlet på et arrangement. Påmeldingen kan justeres frem til påmeldingsfristen. Ved avbestilling etter påmeldingsfristen, refunderes deltakeravgiften ikke.

 

Mer informasjon

Har du behov for mer informasjon eller har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua AS, på e-post pmp@stormaqua.no eller telefon (+47) 975 90 455