24 - 25. september 2019  ·  Clarion hotel Air
Klimatilpasningsdagene 2019
Praktisk overvannsdisponering - Tverrfaglighet og samspill
24 - 25. september 2019  ·  Clarion hotel Air

Tirsdag 24. september og onsdag 25. september 2019 arrangerer Storm Aqua AS «Klimatilpasningsdagene» i fremtidsrettede fasiliteter på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola. Som i 2018 arrangeres konferansen i samspill med Klima 2050.

Vi opprettholder og intensiverer vårt fokus på praktiske løsninger for disponering av overvann. Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i en helhetlig tilnærming, en tverrfaglighet og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering.

Vårt mål er å samle deltakere fra alle disipliner og bidra til at deltakerne øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger, utveksler erfaringer og snakker med nye kontakter. Vi ønsker at alle skal kunne ta lærdom med seg hjem som de kan anvende i sitt daglige arbeid.

Hovedmålgruppene for Klimatilpasningsdagene er:

- Landskapsarkitekter

- Rådgivende ingeniører

- Utbyggere

- Kommuner, spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift

- Utførende entreprenører og landskapsgartnere

- Leverandører av løsninger for disponering av overvann

- Representanter for forskning, utvikling og undervisning

Vi har til daglig bred kontakt med representanter for disse hovedmålgruppene og det gir oss mulighet til å identifisere relevante problemstillinger. I tillegg har vi fått mange mange konstruktive tilbakemeldinger fra de 120-150 deltakerne på konferansene i 2016, 2017 og 2018. Sammen med vårt tette samarbeid med Klima 2050 gir dette oss et godt utgangspunkt til å kunne sette sammen et nyttig og interessant program for den fjerde konferansen.

Vårt ønske er å skape et bredt engasjement og å invitere flest mulig i salen til å bidra til diskusjon og samspill rundt de enkelte tema. Programmet består av tematiske moduler:

Overvannsdisponering i endring og i utvikling. Vi ser på endringene vi står overfor, nye strategier og regelendringer som er på vei, blågrønn faktor som er på vei og som vil påvirke valg av løsning samt måter å foreta innovative anskaffelser på.

Utvikling av nye løsninger og systemerBehov utløser innovasjon. Mange nye løsninger er kommet på markedet eller er på vei. Vi vil belyse ny teknisk godkjennelse av overvannsløsning, overvannssystemer, rensesystemer for vegvann samt utnyttelse av regnvann.

PlanleggingGode planer bidrar til gode løsninger. Vi belyser føringer som legges av offentlige aktører for disponering av overvann i strategier og planer, vi ser på integrert planlegging i utbyggingsprosjekter og vi gir et innblikk i hverdagen til landskapsarkitektene, de rådgivende ingeniørene og prosjekteringslederne.

UtbyggingEt godt resultat krever fokus på kvalitet. Vi vil belyse hvordan overvannsdisponering ivaretas i store og mindre byggeprosjekt og vi ser vi gir et innblikk i hverdagen til entreprenørene og anleggslederne.

Drift og vedlikeholdSelv det beste system trenger vedlikehold. Vi vil introdusere beskrivelse av overvannsssystemer, vise praktiske eksempler på drifts- og vedlikeholdsveiledere, belyse driftserfaringer samt gi et innblikk i hverdagen til de som driver med vedlikehold.

Det er lagt til rette for at relevante aktører kan utstille i mingleområdet hvor pausene holdes og forfriskninger serveres. Det er også lagt inn gode pauser for å stimulere til diskusjoner og nettverksbygging.

Vel møtt !

STED
Clarion hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 Sola
Sted: Clarion hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 Sola

Utstilling

Det er lagt til rette for en utstilling i tilknytning til mingleområdet, hvor relevante aktører har anledning til å vise frem produkter og tjenester. 

- I utgangspunktet består standen av et bord, en stol og tilkopling til strøm og wifi. Det kan den enkelte utstiller bygge videre på med PC, skjerm, roll-ups, produktfremvisning, brosjyrer osv

Er det behov for ekstra utstyr, kan hotellet være behjelpelig med det meste. Gi gjerne beskjed, så skal vi formidle kontakt

- Hotellet har betonggulv i utstillingsområdet og det er mulig å komme inn med tunge konstruksjoner hvis det er ønskelig. Hotellet har jekketralle men ikke truck

- Det er stor fleksibilitet når det gjelder hvordan standene utformes

En stand på utstillingen koster kr 2 900 (ekskl mva) og gjelder for begge dagene. En stand kan utmerket kombineres med deltakelse på konferansen. Eventuelle personer som står på standen, melder seg på som deltakere på konferansen. 

Er det spørsmål om dette, ta vennligst kontakt med Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua AS, på e-post pmp@stormaqua.no eller telefon (+47) 975 90 455

 

Deltakeravgift

Deltakeravgiften er kr 3 900,- + mva per person. Deltakeravgiften dekker:

Deltakelse på konferansen tirsdag 24. september og onsdag 25. september.

- Lunch og servering under konferansen begge dagene.

- Ekskursjon til relevante lokaliteter.

- Buss til / fra kveldsarrangementet tirsdag den 24. september.

Kveldsarrangement tirsdag den 24. september med god mat, drikke og underhold.

Det vil også være anledning til å delta på konferansen én dag. Da vil deltakeravgiften være kr 2 200.


Overnatting

For de som ønsker å overnatte på hotellet, har vi reservert rom på Clarion Hotel Air til kr 1 190 for et enkeltrom og kr 1 290 for et dobbeltrom, per natt og inklusiv frokost. Rommet kan bestilles direkte fra hotellet ved å benytte booking kode 03040. Du kan booke enten via resepsjonen på telefon (+47) 51 71 85 00 via e-post til cl.air@choice.no. Overnattingen betales direkte til hotellet. 


Påmelding

Påmelding via påmeldingsskjema på nettstedet. Påmeldingsfristen er fredag 20. september 2019. Vi oppfordrer deltakere til å registrere seg tidlig. Vi har en begrensning i antall deltakere, så «først-til-mølla» prinsippet gjelder. Påmeldingen kan justeres frem til påmeldingsfristen. Ved avbestilling etter påmeldingsfristen, refunderes deltakeravgiften ikke.


Mer informasjon

Har du behov for mer informasjon eller har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua AS, på e-post pmp@stormaqua.no eller telefon (+47) 975 90 455