Klimatilpasningsdagene 2021
Klimatilpasningsdagene 2021
Praktisk tverrfaglighet og samspill for robuste og bærekraftige overvannsløsninger
21 - 22. september 2021  ·  Clarion Hotel Energy

Klimatilpasningsdagene 2021 er en hybrid konferanse - Valgfri fysisk eller digital deltakelse.


Tirsdag 21. september og onsdag 22. september 2021 arrangerer Storm Aqua AS for sjette gangen de årlige «Klimatilpasningsdagene» på Clarion Hotel Energy på Tjensvoll i utkanten av Stavanger. Som i de tre foregående år, arrangeres konferansen i samspill med Klima 2050.


Klimatilpasningsdagene 2021 legges opp som en hybrid eller kombinert konferanse som i fjor. Dermed har både foredragsholdere og deltakere valget mellom å delta fysisk eller digitalt. Vi håper at vi dermed kan bidra til å gjøre kunnskaper og erfaringer tilgjengelige for flere.


På Klimatilpasningsdagene setter vi søkelyset på praktiske løsninger for disponering av overvann - håndtering, vannkvalitet og bruk. Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i en helhetlig tilnærming; en tverrfaglighet og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering. Vi knytter temaene mot en byggeprosess og belyser overvannsdisponering i de ulike fasene. Vi trekker frem praktiske eksempler. Foredragsholderne er personer som vi vet har erfaring fra den aktuelle problemstillingen.  


Vårt mål er å samle deltakere fra alle disipliner involvert i overvannsdisponering og bidra til at deltakerne øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger, utveksler erfaringer og treffer utvider sitt kontaktnett. Vi ønsker at alle skal kunne ta lærdom med seg hjem som de kan anvende i sitt daglige arbeid.


Hovedmålgruppene for Klimatilpasningsdagene er landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører, utbyggere, kommuner (spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift), utførende entreprenører og landskapsgartnere, leverandører av løsninger for disponering av overvann, representanter for forskning, utvikling og undervisning.


Vi har til daglig bred kontakt med representanter for disse hovedmålgruppene. Dermed får vi mange tilbakemeldinger om relevante problemstillinger. I tillegg har vi fått mange konstruktive tilbakemeldinger fra de 120-150 deltakerne på Klimatilpasningsdagene gjennom de siste fem årene. I kombinasjon med vårt tette samarbeid med aktører i forskningsprogrammet Klima 2050 gir dette oss et godt utgangspunkt til å kunne sette sammen et program som vi mener kan være nyttig og interessant for våre målgrupper. Detaljene i programmet blir lagt ut etter hvert som de blir klar. 


Vårt ønske er å skape et bredt engasjement og å invitere flest mulig til å bidra til diskusjon og samspill rundt de enkelte tema. 


Det vil bli lagt inn gode pauser for å stimulere til diskusjoner og nettverksbygging både for de som er fysisk til stede og så godt som praktisk mulig også for de som er stede digitalt.


Dagsorden
tirsdag, 21. september
8:30
8:30
8:30 - 9:45
8:30 - 9:45
Vi trekker frem utfordringer knyttet til overvann. Vi får innspill fra to kommuner som arbeider aktivt for å løse utfordringene med overvann. Vi skal også høre hvordan en stor eiendomsaktør forholder seg til ulike føringer over hele landet.
10:15 - 11:15
10:15 - 11:15
Vi setter søkelyset på hvordan kunnskapsaktører og næringslivsaktører kan arbeide sammen for å utvide kunnskapsfronten og øke kompetansene. Kunnskapsfronten er betydelig utvidet gjennom de senere årene men kommersialiseringen trenger å gå raskere.
12:30 - 13:30
12:30 - 13:30
Vi trekker frem nyere innovasjoner som er utviklet for å løse konkrete oppgaver og som bygger på en utvidet kunnskapsfront. De skal kommersialiseres og kan kanskje være aktuelle for et internasjonalt marked.
14:15 - 15:30
14:15 - 15:30
Vi trekker frem prosjekter hvor innovative løsninger for håndtering av overvann er implementert og hvor det har gjort en forskjell.
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
For de som er fysisk til stede og som ønsker å engasjere seg i konstruktive diskusjoner, så arrangerer vi en workshop av en times varighet hvor vi ser på en konkret oppgave, hvor kunnskapsfronten må utvides og hvordan det eventuelt kan gjøres.
19:00 - 22:00
19:00 - 22:00
For de som er fysisk til stede og som ønsker å bygge nettverk, vil vi invitere til en bedre middag og en god prat over bordet.
onsdag, 22. september
8:30 - 9:45
8:30 - 9:45
Viktigheten av å innarbeide overvannshåndtering gjennom hele byggeprosessen er blitt tydeligere. Skal en ha de beste muligheter for å utvikle kostnadseffektive og effektive løsninger, så bør en starte så tidlig som praktisk mulig og være med hele veien.
10:15 - 11:30
10:15 - 11:30
I Norge benyttes rent drikkevann til mange formål. En betydelig del av drikkevannet forsvinner i rørsystemer underveis. Klimaendringene kommer raskere. Kravene til vannkvalitet fra overvann og avløp øker. Kan vi utnytte overvannet bedre?
12:30 - 13:45
12:30 - 13:45
Oppmerksomheten rundt nye overvannsløsninger er stor og de implementeres i mange byggeprosjekter. Forutsetningen for at de kan opprettholde sin langsiktige funksjon, er at de blir driftet og vedlikeholdt. Er vi gode nok på det?
14:15 - 15:30
14:15 - 15:30
Vi trekker frem prosjekter som viser implementering av overvann i byggeprosesser, som en ressurs og for drift og vedlikehold.
15:30
15:30
STED
Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
Map
Sted: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger

Utstilling

Deltakerne på Klimatilpasningsdagene får valget mellom å delta digitalt eller fysisk. Det er derfor usikkert hvor mange som vil være til stede fysisk på arrangementet og hvor stor interessen er for en utstilling. Vi har likevel valgt å gjøre det mulig for aktører å stille ut i mingleområdet. Vi skal sørge for å få dette synliggjort så godt som praktisk mulig.

- I utgangspunktet består standen av et bord, en stol og tilkopling til strøm og wifi. Det kan den enkelte utstiller bygge videre på med PC, skjerm, roll-ups, produktfremvisning, brosjyrer osv

- Er det behov for ekstra utstyr, kan hotellet være behjelpelig med det meste. Gi gjerne beskjed, så skal vi formidle kontakt

- Hotellet har betonggulv i utstillingsområdet og det er mulig å komme inn med tunge konstruksjoner hvis det er ønskelig. Hotellet har jekketralle men ikke truck

- Det er stor fleksibilitet når det gjelder hvordan standene utformes

 

En stand på utstillingen koster kr 2 900 (ekskl mva) og gjelder for begge dagene. En stand kan utmerket kombineres med deltakelse på konferansen. Eventuelle personer som står på standen, melder seg på som deltakere på konferansen. 

 

Er det spørsmål om dette, ta vennligst kontakt med Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua AS, på e-post pmp@stormaqua.no eller telefon (+47) 975 90 455

 

Deltakeravgift, fysisk tilstedeværelse

Deltakeravgiften er kr 3 900,- + mva per person. Deltakeravgiften dekker:

- Deltakelse på konferansen tirsdag 21. september og onsdag 22. september.

- Lunsj og servering under konferansen begge dagene.

- Kveldsarrangement tirsdag den 21. september med god mat, drikke og underholdning.


Det vil også være anledning til å delta på konferansen én dag. Da vil deltakeravgiften være kr 2 200.


Deltakeravgift, digital tilstedeværelse

Deltakeravgiften for digital tilstedeværelse på begge konferansedagene vil være kr 990,- + mva per person. Deltakeravgiften dekker:

- Deltakelse på de fire seksjonene tirsdag 21. september og de fire seksjonene onsdag 22. september med anledning til dialog og spørsmål

- Materiell fra konferansen tilsendes

 

Det vil også være anledning til å delta digitalt på konferansen én dag (4 seksjoner). Da vil deltakeravgiften være kr 490,-. Det vil også være mulig å delta på enkelte seksjoner bestående av tre foredrag og diskusjon. Da er deltakeravgiften kr 250 pr seksjon.

 

Overnatting

For de som ønsker å overnatte på hotellet, har vi reservert rom på Clarion Hotel Energy til kr (kommer) for et enkeltrom og kr (kommer) for et dobbeltrom, per natt og inklusiv frokost. Rommet kan bestilles direkte fra hotellet ved å benytte booking kode (kommer). Du kan booke enten via resepsjonen på telefon (+47) 51 34 78 00 via e-post til cl.energy@choice.no. Overnattingen betales direkte til hotellet.

 

Påmelding

Påmelding via påmeldingsskjema på nettstedet. Påmeldingsfristen er mandag 20. september 2020. Vi oppfordrer deltakere til å registrere seg tidlig. Vi forholder oss til gjeldende Covid-19 krav om maksimalt antall personer til stede og minimum avstand mellom personer. Påmeldingen kan justeres frem til påmeldingsfristen. Ved avbestilling etter påmeldingsfristen, refunderes deltakeravgiften ikke.

 

Mer informasjon

Har du behov for mer informasjon eller har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua AS, på e-post pmp@stormaqua.no eller telefon (+47) 975 90 455