Klimatilpasningsdagene 2021
Klimatilpasningsdagene 2021
Tverrfaglighet og samspill for robuste og bærekraftige overvannsløsninger
28 - 29. september 2021  ·  Sola

Klimatilpasningsdagene 2021 er en hybrid konferanse - Valgfri fysisk eller digital deltakelse.


Tirsdag 28. september og onsdag 29. september 2021 arrangerer Storm Aqua AS for sjette gangen de årlige «Klimatilpasningsdagene» på Clarion Hotel Air like ved Stavanger lufthavn Sola. Som i de tre foregående år, arrangeres konferansen i samspill med Klima 2050.


Klimatilpasningsdagene 2021 legges opp som en hybrid eller kombinert konferanse. Dermed har både foredragsholdere og deltakere valget mellom å delta fysisk eller digitalt. Vi håper at vi dermed kan bidra til å gjøre kunnskaper og erfaringer tilgjengelige for flere.


På Klimatilpasningsdagene setter vi søkelyset på praktiske løsninger for disponering av overvann. Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i en helhetlig tilnærming; en tverrfaglighet og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering. Vi tar utgangspunkt i en byggeprosess og belyser overvannsdisponering i de ulike fasene. Vi trekker frem praktiske eksempler. Foredragsholderne er personer som vi vet har erfaring fra den aktuelle problemstillingen.  


Vårt mål er å samle deltakere fra alle disipliner involvert i overvannsdisponering og bidra til at deltakerne øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger, utveksler erfaringer og snakker med nye kontakter. Vi ønsker at alle skal kunne ta lærdom med seg hjem som de kan anvende i sitt daglige arbeid.


Hovedmålgruppene for Klimatilpasningsdagene er landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører, utbyggere, kommuner (spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift), utførende entreprenører og landskapsgartnere, leverandører av løsninger for disponering av overvann, representanter for forskning, utvikling og undervisning.


Vi har til daglig bred kontakt med representanter for disse hovedmålgruppene. Dermed får vi mange tilbakemeldinger om relevante problemstillinger. I tillegg har vi fått mange konstruktive tilbakemeldinger fra de 120-150 deltakerne på Klimatilpasningsdagene gjennom de siste fem årene. I kombinasjon med vårt tette samarbeid med aktører i forskningsprogrammet Klima 2050 gir dette oss et godt utgangspunkt til å kunne sette sammen et program som vi mener kan være nyttig og interessant for våre målgrupper. Detaljene i programmet blir lagt ut etterhvert som de blir klar. 


Vårt ønske er å skape et bredt engasjement og å invitere flest mulig til å bidra til diskusjon og samspill rundt de enkelte tema. 


Det vil bli lagt inn gode pauser for å stimulere til diskusjoner og nettverksbygging både for de som er fysisk til stede og så godt som praktisk mulig også for de som er stede digitalt.


STED
Utsolaarmen 16, 4055 Sola
Map
Sted: Utsolaarmen 16, 4055 Sola